Τοπογράφος Μηχανικός – Filippos Sepos

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 14, 2020
  • Apply Before: June 14, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Position Others
  • Industry for the position Science
  • Contact Person Filippos Sepos
  • Company Filippos Sepos
Job Description

Το τοπογραφικό γραφείο Φίλιππος Σέπος με έδρα την Λευκωσία ζητά να προσλάβει Τοπογράφους Μηχανικούς για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα: Μετρήσεις πεδίων (εργασίες πεδίων), σχεδιαστικές εργασίες γραφείου, διαβουλεύσεις με κρατικές υπηρεσίες, ετοιμασία φακέλων κτηματολογίου, ετοιμασία αιτήσεων κτλ.

Πείρα: Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός: Αναλόγως προσόντων με όλα τα ωφελήματα που προνοεί η νομοθεσία.

Χρόνος έναρξης: Άμεσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο [email protected] και θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.