Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – Διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 11, 2021
  • Apply Before: June 18, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Κοίλη και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κοίλη  καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €273,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 

Στην κοινότητα θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021 στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα,  με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 18η  Ιουνίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Πάφου  τηλ. 26821081-26821083

313635

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.