Θυρωρός / Διαχειριστής

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: August 13, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Qualification Associate Degree
 • Industry for the position Security
 • Company 101 Development Ltd
Job Description

H 101 Development Ltd ζητά να προσλάβει θυρωρό/ διαχειριστή για το κτίριο 360Nicosia

Καθήκοντα:

 • Υπέυθυνος στην υποδοχή του κτιρίου
 • Ελέγχος όλων των εισόδων και των προσβάσεων του κτιρίου
 • Θα φροντίζει για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
 • Θα επιβλέπει την ομαλή λειτουργία – συντήρηση του κτιρίου

Προσόντα / Δεξιότητες:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Οργανωτικότητα, ικανότητα διαχείρισης πολλών εργασιών ταυτόχρονα
 • Άτομο υπεύθυνο και επικοινωνιακό
 • Eντιμότητα και ευθύτητα χαρακτήρα.
 • Άτομο Ευπαρουσίαστο

Προσφέρεται:

1.Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, συμπεριλαμβανομένου Ταμείου Υγείας και άλλων ωφελημάτων

2.Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και θα απαντηθούν όσες πληρούν τα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

 

Concierge / Μaintenance

101 Development Ltd is looking to hire a concierge / administrator to be responsible for the 360 Nicosia Tower.

Duties:

 • Responsible for the reception and all common areas of the building
 • Control of all entrances and accesses of the building
 • Taking care of the cleanliness of communal areas
 • Ensure smooth operation – maintenance of the building

Qualifications / Skills:

 • Excellent knowledge of Greek and English, knowledge of Russian language will be considered as an additional qualification
 • Good computer skills
 • Lyceum Graduate
 • Organizational skills, Multi-tasking
 • Communication skills
 • Honest and straightforward character.

Job Package:

Attractive remuneration package based on qualifications and experience, including Health Care and other benefits depending on position

All applications will be treated confidentially and those which meet the requirements shall be replied to. Applicants should send their CV by email to [email protected], stating the job post they are applying for.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Building / Construction, Receptionist, Security Guards, jobs.