Θέση Βοηθού Νηπιαγωγείου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: October 9, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Αγ. Αθανασίου
Job Description

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΗΛ.: 25694400

ΦΑΞ: 25694405

Η Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας θέσης Βοηθού Νηπιαγωγείου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου και μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία (Τηλ. 25694400) για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία που βρίσκεται στο Λύκειο Λινόπετρας (Αρτέμιδος 25, 4102 Λεμεσός), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019, στις 12 μ. Μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή, αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Kindegarten / Nursery, Teachers, Teachers / Academics, jobs.