Θέση Τοπογράφου Μηχανικού Εργοταξίου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Volunteer
 • Post Date: September 25, 2019
 • Location cyprus, limassol
 • Experience Fresh
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Gender Both
 • Industry for the position Civil Engineering
 • Company Andreas Yiannakas
Job Description

Περιγραφή θέσης εργασίας

 

Η εταιρεία Topomaster   λόγω ανάληψης νέων έργων στην Λεμεσό , δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 

Καθήκοντα:

 • Κατακευαστικές Χαραξεις έργων
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθετήσεις
 • Συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων του χώρου
 • Αποτυπώσεις οδικών δικτύων

Προσόντα:

 • Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε.

 

Δεξιότητες:

 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μηχανικούς, τεχνικούς και συνεργεία.
 • Γνώση τοπογραφικών οργάνων
 • Αρίστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής
 • Τήρηση προθεσμιών
 • Οργανωτικότητα, ικανότητα διαχείρισης πολλών εργασιών και υποστήριξη άλλων μελών της ομάδας

 

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εντιμότητα και ευθύτητα χαρακτήρα.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

1.    Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
2.    Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον
3.    Δυνατότητα ανέλιξης

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και θα απαντηθούν όσες πληρούν τα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected], αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.