Θέση στο Εκτελωνιστικό Τμήμα – Christoudias Logistics

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: March 31, 2021
  • Apply Before: May 1, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Logistics and Supply Chain
  • Company Christoudias Logistics
Job Description

Καθήκοντα, ευθύνες και ωφελήματα:

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών

αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα στο πιο κάτω email μέχρι τις 30/4/21.

Δια προσοχή: Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού

Email: [email protected], Τηλ. 22272200, Φαξ. 22347962

Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα αξιολογηθούν.

Τηλ. 22272200

www.christoudias.com

 

301583

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Operations & Logistics, Transportation / Logistics, jobs.