Θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 10, 2019
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Ομόδους
Job Description

Η Σχολική Εφορεία Ομόδους ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση μιας (1) θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στη Σχολή Ομόδους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, η ώρα 1:00 μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25422942.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Teachers, Teachers / Academics, jobs.