Θέση σχολικού/βοηθού συνοδού – Σχολική Εφορεία Ερήμης – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 21, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΡΗΜΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45, 4630 ΕΡΗΜΗ
Αρ. Τηλ.: 25 932190 – Αρ. Φαξ.: 25 932554

Η Σχολική Εφορεία Ερήμης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για πλήρωση μια θέσης σχολικού/βοηθού συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Πανίκος Χατζηχαμπής – Ενιαίο Ολοήμερο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από την Τετάρτη 19/08/2020 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25/08/2020 η ώρα 1:00 μ.μ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.