Θέση Σχολικού Βοηθού Συνοδού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 28, 2019
  • Location cyprus, famagusta
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Αυγόρου
Job Description

Η Σχολική Εφορεία Αυγόρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Σχολικού Βοηθού Συνοδού παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Β’ Δημοτικό Σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας από την 27/11/2019 που βρίσκονται στη Λεωφόρο Καρύων αρ. 77, από τις 9:00π.μ – 13:00μ.μ.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Σχολική Εφορεία Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι τις 11/12/2019 και ώρα 12:00μ.μ., μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η φράση “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ/ΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 99567204, 23922680, 97848554.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Psychologists, Social / Political Sciences, Teachers, Teachers / Academics, jobs.