Θέση Σχολικού βοηθού/συνοδού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: October 9, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Αθηένου
Job Description

Η Σχολική Εφορεία Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση της θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού, στο Δημοτικό Σχολείο Αθηένου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Αθηένου (τηλ. 24523059) από τις 8/10/2019 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Αθηένου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10/10/2019 η ώρα 12.00 μ.

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα γίνουν την Παρασκευή 11/10/2019 στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αθηένου, αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος/η προσωπικά.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Psychologists, Teachers, Teachers / Academics, jobs.