Θέση Σχολικού Συνοδού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 13, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Γερίου
Job Description

Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 1 (μίας) κενής θέσης Σχολικού Συνοδού για το Β Δημοτικό Σχολείο Γερίου.

Η εργοδότηση θα είναι άμεση και καθ’ όλη τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή να έχουν πενταετή πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας ή Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Αποκλείονται πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορουν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι, και στο τηλέφωνο: 22467332.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, στις 10:00 π.μ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Psychologists, Teachers, Teachers / Academics, jobs.