Θέση Σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Λύκειο Λινόπετρας

Job Overview

H Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

 

  1. Mία θέση Σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Λύκειο Λινόπετρας

 

Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καταρτιστεί κατάλογος αντικαταστατριών, ο οποίος θα ισχύει μέχρι την επόμενη προκήρυξη νέων θέσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις από το γραφείο της Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου, Αρτέμιδος 25, 4102 Άγιος Αθανάσιος, από τις 16/1/23 μέχρι τις 20/1/23 και ώρα 1.00μμ.

 

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα αυτή, αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 

Apply for this job