Θέση Ψυχολόγου στο Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΥΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 13, 2021
  • Apply Before: May 12, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Nonprofit Organization Management
  • Company ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΥΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Job Description

Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου στα πλαίσια παροχής Υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης προς τα μέλη του, ζητά συνεργασία με Κλινικό Ψυχολόγο για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

1.Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία

2.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση

3.Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων

4.Συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ

5.Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

6.Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και ευθυκρισία

7.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

8.Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Β. Αιτήσεις:

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να φτάσει στο Σύνδεσμο Μυοπαθών μέχρι τις 12 Μαΐου 2021 στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, Τ.Κ. 23462, 1683 Λευκωσία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected] . Για περισσότερες πληροφορίες, Μαρία Κυριάκου, τηλ: 22392610, e-mail: [email protected]

 

303675

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Doctors, jobs.