Θέση Προϊστάμενου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 16, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Hospital & Health Care
  • Company Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57,696 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες

(α) Προΐσταται της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και εποπτεύει ανάλογες δραστηριότητες στις μονάδες ευθύνης του οργανισμού.

(β) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Οργανισμού, και των μονάδων ευθύνης του, με τις απαιτήσεις που προκύπτουν μέσα από τη νομοθεσία και άλλους κανονισμούς, σχετικά με τη λειτουργία του.

(γ) Διασφαλίζει την ορθότητα των πληροφοριών, που απαιτείται να παρέχει ο Οργανισμός, και οι μονάδες ευθύνης του, προς το Γενικό Ελεγκτή και άλλους οργανισμούς.

(δ) Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων λειτουργίας του Οργανισμού, και των μονάδων ευθύνης του, με έμφαση και στη διαχείριση κινδύνων και την προστασία των δεδομένων του.

(ε) Ασκεί αρμοδιότητες και προετοιμάζει πολιτικές και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, και των μονάδων ευθύνης του, και παρέχει υποστήριξη στο Γενικό Διευθυντή για την εκτέλεση των λειτουργιών του Οργανισμού, και των μονάδων ευθύνης του, στα ανωτέρω.

(στ) Μεριμνά για τη σχετική με τα ανωτέρω εκπαίδευση του προσωπικού και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και εισηγήσεις, σχετικά με την επίλυση διαφόρων θεμάτων, που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, και των μονάδων ευθύνης του.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οργανισμών, στα Οικονομικά ή τη Λογιστική. (σημ.: ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που συνεκτιμάται).

(2) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(3) Κατοχή πιστοποιητικού Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) ή/και αποδεδειγμένης γνώσης του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων θα θεωρείται πλεονέκτημα.

(4) Οκταετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 1.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, όπως και από σχετικές συστατικές επιστολές αποδεικνύεται.

(6) Καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της θέσης ή/και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας, καθώς και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

(7) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης

(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και, σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(2) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Ε. Υποβολή Αιτήσεων

(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα 22605610, 22605670, 22605734. Θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

(β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε πρώτη φάση, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από εξωτερικούς συμβούλους.

(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την 4η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

Σημ.: Με την παρούσα δημοσίευση, η γνωστοποίηση με αριθμό 90 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5173 και ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2019, ακυρώνεται.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Business Administration, Finance, Financial investments, International Relations / Economists, jobs.