Θέση Πολιτικού Μηχανικού – Διοικητικού Λειτουργού – ΣΠΟΛΜΗΚ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Permanent
  • Post Date: October 14, 2020
  • Apply Before: October 30, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Civil Engineering
  • Company ΣΠΟΛΜΗΚ
Job Description

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός Πολιτικού Μηχανικού – Διοικητικού Λειτουργού για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική, εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ. Θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα και να είναι καλοί χειριστές προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin) κλπ. Πείρα σε θέματα χειρισμού βάσεων δεδομένων και οργάνωσης εκδηλώσεων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, εκτέλεση γενικών καθηκόντων που αρμόζουν στη θέση και σε σχέση με θέματα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για μελέτες που αναλαμβάνει ο Σύλλογος, ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων και πρακτικών, υποβολή εισηγήσεων, διεκπεραίωση και μέριμνα για την υλοποίηση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Συλλόγου, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαίδευσης, εκτέλεση γενικής φύσεως καθηκόντων σε σχέση με τον Τομέα Οικονομικών του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα Λογιστηρίου και Πληροφορικής κλπ.

Θα προσφερθεί μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο email [email protected].

https://bit.ly/35ucDLq

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον ΣΠΟΛΜΗΚ, τηλ. 22672866.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, jobs.