Θέση Νομικού Λειτουργού – ΟΚΥπΥ

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 13, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company ΟΚΥπΥ
Job Description
268979

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Lawyers, jobs.