ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – LEONIDAS KIMONOS SERVICES LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: May 25, 2021
 • Apply Before: June 25, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Accounting
 • Company LEONIDAS KIMONOS SERVICES LTD
Job Description

Η Εταιρεία μας, που εδρεύει στην Λεμεσό, ζητά να προσλάβει 2 άτομα, για τις 2 πιο κάτω κενές θέσεις εργασίας:

 

 1. Διοικητικό Λειτουργό / Λογιστή, με τα ακόλουθα προσόντα:-
 • Γνώσεις οικονομικών και λογιστικής
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Προηγούμενη πείρα απαραίτητη

 

2.    Θέση Γραμματέα / Βοηθός Λογιστηρίου , με τα ακόλουθα προσόντα:-

 • Γνώσεις δακτυλογραφίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώσεις λογιστικής
 • Προηγούμενη πείρα απαραίτητη

 

 

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και τυχόν άλλα πιστοποιητικά, παρακαλώ να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25-817217.

310017

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Finance, jobs.