Θέση Καθαρίστριας/στή

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: December 2, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
 • Company Δήμος Γερίου
Job Description

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΙΟΥ

O Δήμος Γερίου ανακοινώνει ότι, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (1) θέσης Καθαρίστριας/στή για τις ανάγκες του Δημαρχείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Εγκεκριμένη Κλίμακα Ωρομισθίων: Ε1

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, θα αποτελεί πλεονέκτημα

Σημειώσεις:

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στα Γραφεία του Δήμου στην Λεωφόρο Γερίου 21, 2200, Γέρι μέχρι τις 2/12/2019 και ώρα 2μ.μ., έναντι απόδειξης παραλαβής ή να την αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των πιο κάτω πιστοποιητικών:

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες)

2. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου Γερίου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.yeri.org.cy .

3. Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

4. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου, τηλ. 22481755

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Cleaners / Maid, jobs.