Θέση Γραμματέως (Secretary) – Λευκωσία – Y. Karamanolis & Associates LLC

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 7, 2020
  • Apply Before: October 7, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Legal Services
  • Company Y. Karamanolis & Associates LLC
Job Description

Η δικηγορική εταιρεία Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει στα γραφεία της στη Λευκωσία, Γραμματέα (Secretary) προς υποβοήθηση των δικηγόρων της, για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα

  • Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Microsoft Windows καθώς και προγραμμάτων Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή).

Προηγούμενη πείρα και γνώση χρήσης του λογισμικού ΖΥΓΟΣ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα

  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, διευθέτηση συναντήσεων και ενημέρωση πελατών
  • Αρχειοθέτηση υποθέσεων, αλληλογραφίας και εγγράφων της εταιρείας και πελατών

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (με την ένδειξη: Θέση Γραμματέως)

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Secretarial, jobs.