Θέση Γραμματέα / Βοηθός Λογιστηρίου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 2, 2019
  • Apply Before: January 2, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Experience 2 Years
  • Qualification Associate Degree
  • Industry for the position Accounting
  • Company Εταιρεία
Job Description

Εταιρεία στην Λεμεσό, ζητά να προσλάβει γραμματέα/βοηθό λογιστηρίου, με τα ακόλουθα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου, με γενικό βαθμό άνω του 17/20.
  • Γνώσεις δακτυλογραφίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Γνώσεις λογιστικής και προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και τυχόν άλλα πιστοποιητικά, παρακαλώ να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25-817217.