Θέση Φροντιστή / Φροντίστριας – Επαρχία Λεμεσού

Job Overview

 Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”:

 

 • Φροντιστή/Φροντίστρια για την Επαρχία Λεμεσού

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας ατομικά ή με ομάδα
 • Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης Φροντιστή Διάρκειας 100 ωρών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Καθήκοντα

 • Στήριξη Ιατρικών Οδηγιών
 • Αλλαγή Πληγών
 • Φαρμακευτική Αγωγή
 • Προσωπική Υγιεινή
 • Σίτιση
 • Συνοδεία Φροντιζόμενου

 

Ώρες Απασχόλησης & Εργασιακό Ωράριο

36 εβδομαδιαίως – Πρωινό, Απογευματινό ή SPLIT (πρωί & απόγευμα) και ON CALL από τις 12:00 – 24:00.

 

Μισθός & Ωφελήματα

€ 1,200 Ακάθαρτα, 13ος Μισθός, Ταμείο Προνοίας, Οδοιπορικά, Αργίες 1:2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο [email protected] έως τις 19/02/2023 με θέμα “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας  στην Επαρχία Λεμεσού”.

 

Για την Υπηρεσία Φροντίδας (Ο.ΠΑ.Κ)

Η Υπηρεσία Φροντίδας αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης και φροντίδας προς τα τετραπληγικά και παραπληγικά μέλη της για ανεξάρτητη διαβίωση,  μέσω καταρτιζόμενου και πρόθυμου προσωπικού.

 

Η Υπηρεσία εργοδοτεί μεγάλο αριθμό εκπαιδευμένων Φροντιστών / Νοσηλευτών οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγέλματος όπως επίσης και των Φροντιζομένων. Η Υπηρεσία προσφέρεται σε Παγκύπρια βάση και ανάλογα των αναγκών του Φροντιζομένου ατόμου, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό.

 

Η Υπηρεσία Φροντίδας στηρίζεται σε καθημερινή βάση από επαγγελματίες, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και συνεργατών με συναφή ειδικότητες, υπό τον συνεχή συντονισμό και επίβλεψη της διεύθυνσης της Υπηρεσίας. Η υπηρεσία διατηρεί τηλεφωνική γραμμή στήριξης Φροντιζομένων, για έκτακτες ανάγκες από τις 12:00 μέχρι και τις 24:00 καθημερινά.

Apply for this job

Contact Us