ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Job Overview

 • Qualifications Bachelor Degree
 • Industry Pharmaceuticals
 • Experience 1 Year
 • Contact Person C.Kounnis & Partners Ltd
 • Contact Email [email protected]

Ο Πελάτης

Πελάτης του λογιστικού μας γραφείου, φαρμακείο στην Λευκωσία, ζητά να προσλάβει άμεσα Φαρμακοποιό για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Διάθεση για εξέλιξη, ομαδικότητα και εργατικότητα

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

 • Εκτέλεση ιατρικών συνταγών ΓΕΣΥ και άλλων
 • Εξυπηρέτηση πελατών/παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το προς πρόσληψη άτομο θα αποτελεί μέλος της ομάδας του Φαρμακείου που αποτελείται από Φαρμακοποιούς, Βοηθό Φαρμακείου καθώς και Αισθητικό, με δυνατότητες ανέλιξης, επιμόρφωσης σε σεμινάρια εξωτερικού κτλ.

Ωφελήματα και απολαβές  

Αναλόγως πείρας και εμπειρίας προσφέρεται υψηλός αρχικός μισθός από €28,000 ετησίως και άνω.  Γίνεται δεκτή αίτηση και από Φαρμακοποιό με Ελληνική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος η και Φαρμακοποιού που θα αποκτήσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στο σύντομο Μέλλον.

Αιτήσεις

Παρακαλώ αποστείλτε Βιογραφικά στο email [email protected] με την θέμα  <<ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ>>

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies