Θέση Διοικητικού Λειτουργού / Λογιστή – Private Company

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 4, 2021
  • Apply Before: February 4, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Accounting
  • Company Private Company
Job Description

Εταιρεία στην Λεμεσό, ζητά να προσλάβει διοικητικό λειτουργό / λογιστή, με τα ακόλουθα προσόντα:-

  • Γνώσεις οικονομικών και λογιστικής.
  • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και τυχόν άλλα πιστοποιητικά, παρακαλώ να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25-817217.

 

278915

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Accountants, Auditors, Finance, jobs.