Θέση Δημοτικού Γραμματέα – Δήμος Πόλης Χρυσοχούς – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 23, 2021
  • Apply Before: May 14, 2021
  • Location cyprus, paphos
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα.

2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.

3. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9-Α11-Α13. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

4. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4340 και ημερ. 16/04/2021 (Παράρτημα Όγδοο- Σχέδια Υπηρεσίας).

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, 25ης Μαρτίου, 8820 Πόλη Χρυσοχούς) ή από την ιστοσελίδα του Δήμουwww.polis.org.cy.

6. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, στη διεύθυνση:

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, 25ης Μαρτίου, στην Πόλη Χρυσοχούς, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 14/05/2021 και ώρα 12 το μεσημέρι.

 

305687

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.