Θέση Διαχειριστή στην Εσπερινή Σχολή Λεμεσού

Job Overview

 • Qualifications Associate Degree, Bachelor Degree
 • Industry Education
 • Experience 3 Years
 • Contact Email [email protected]

Καθήκοντα:

 • Συγκέντρωση και έλεγχος απουσιολογίων
 • Καταχώρηση απουσιών κατά τμήμα και αρχειοθέτηση απουσιολογίων σε φακέλους
 • Έκδοση εβδομαδιαίας κατάστασης απουσιών για κάθε τμήμα και ενημέρωση του Διευθυντή της Σχολής
 • Διεκπεραίωση και ταξινόμηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή
 • Τήρηση του Μητρώου Μαθητών και όποιων αρχείων ζητηθούν από τον Διευθυντή της Σχολής
 • Παροχή βασικών πληροφοριών τηλεφωνικά για την Εσπερινή Σχολή Λεμεσού προς τους ενδιαφερόμενους
 • Τήρηση καταλόγου με τα στοιχεία των εκπαιδευτών και αντιγράφων των Ατομικών τους Δελτίων και συγκέντρωση των παραδοτέων που απορρέουν από τα καθήκοντα τους
 • Συγκέντρωση και καταχώρηση των βαθμολογιών στο τέλος κάθε μήνα και έκδοση των δελτίων επίδοσης
 • Έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης στους μαθητές
 • Συνεργασία με τις Γραμματείες των Σχολείων που υπάγονται οι Εκπαιδευτές και τήρηση κατάστασης των απουσιών τους
 • Τήρηση πρακτικών στις συνεδρίες προσωπικού
 • Παραλαβή και καταχώρηση υπογεγραμμένων ατομικών δελτίων από τους μαθητές και δεσμευτικών δηλώσεων αποδοχής της θέσης
 • Συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και παροχή πληροφοριών/εντύπων/ εγγράφων που ζητούνται από την εν λόγω μονάδα

Απαραίτητα προσόντα:

Α. Διετές τουλάχιστο Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Διαχείριση Γραφείου ή Διοικητική Υποστήριξη ή Γραμματειακές Σπουδές ή Πανεπιστημιακό τίτλο πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο προσόν σε οποιονδήποτε κλάδο

Β. Τριετή ειδική εμπειρία σε τουλάχιστο πέντε από τα ακόλουθα:

 1. Καταχωρήσεις δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
 2. Τήρηση πρακτικών συνεδρίων
 3. Αρχειοθέτηση εγγράφων με βάση τις νενομισμένες πρακτικές
 4. Οργάνωση του χρόνου διοικητικών ατόμων
 5. Οργάνωση συνεδρίων/ συναντήσεων/ εκδηλώσεων/ επισκέψεων/ εκθέσεων
 6. Ανάληψη μετάφρασης κειμένων από Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα
 7. Παροχή προφορικών ή γραπτών πληροφοριών για τα προγράμματα της ΔΜΤΕΕ
 8. Διαχείριση επισκεπτών
 9. Έλεγχος και καταχώρηση δελτίων καταγραφής εργασίας
 10. Οργάνωση Δημοσιογραφικών Διασκέψεων και σύνταξη Δελτίων Τύπου

Χρειάζονται έγγραφα τεκμηρίωσης για όλα τα πιο πάνω

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–6 of 855 jobs

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies