Θέσεις Τεχνικού Μηχανικού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 23, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
  • Company Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση δύο (2) Τεχνικών Μηχανικών Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για σκοπούς υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», μέχρι 31/12/2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγκης. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α5 (2η βαθμίδα). Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το υπό αναφορά Ταμείο. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και Ευθύνες.

(Α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώριση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.

(β) Εκπόνηση μελετών, ετοιμασία σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, περιγραφή και καταμέτρηση ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών εργασιών και ετοιμασία εκθέσεων προόδου των διάφορων εργασιών ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής.

(γ) Ετοιμασία προτάσεων έργων στην προβλεπόμενη μορφή για ένταξη έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(δ) Ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων / εκθέσεων στην προβλεπόμενη μορφή μετά από επιτόπιες επαληθεύσεις για πιστοποίηση δαπανών προς διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Επίβλεψη / έλεγχος της εκτέλεσης ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών εργασιών και την εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού.

(στ) Επεξεργασία στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Β) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

(Γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ: Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν όπως εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία / Ηλεκτρονική.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

1. Εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», αποτελεί πλεονέκτημα.

2. Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22800230. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας ή/ και πείρας στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, στον 1ον όροφο στο Γραφείο αρ. 101 της Διευθύντριας Ελέγχου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24/1/2020. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τις θέσεις ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ».

Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,

2. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Electricians, Mechanical Engineers, jobs.