Θέσεις Σχολικού Βοηθού / Συνοδού – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 28, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς για πλήρωση δύο κενών θέσεων Σχολικού Βοηθού / Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και στο Ε΄ Νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς και θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία της, στην οδό Τενέδου 10, 2103 Αγλαντζιά (στο χώρο του Στ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς) το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ. τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020.

Έντυπα αίτησης μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς, τηλ. 22 333847, από την Πέμπτη, 27/8/2020 από τις 8.00π.μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.