Θέσεις Σχολικών Βοηθών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 11, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Δευτεράς
Job Description

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

Μία θέση σχολικού βοηθού / συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η πρόσληψη θα ισχύει για την σχολική χρονιά 2019-2020.

Ώρες εργασίας: 07:15π.μ. – 01:35μ.μ.

Καθαρός Μισθός: €683,00 μηνιαίως

Προσόντα: Απολυτήριο λυκείου, να είναι υγιής. (Το άτομο που θα προσληφθεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας).

Μία θέση βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δευτεράς (Ολοήμερο/Θέση μερικής απασχόλησης).

Ώρες εργασίας: 01:00μ.μ. – 05:00μ.μ.

Απολαβές: €5,07 την ώρα μικτά

Προσόντα: Απολυτήριο λυκείου, να είναι υγιής. (Το άτομο που θα προσληφθεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας).

Καθήκοντα: Τήρηση καθαριότητας, συνυπεύθυνη στην φύλαξη παιδιών, σερβίρισμα γεύματος, καθαριότητα αυλής και ότι άλλο ανατεθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς και στην ιστοσελίδα των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς, Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Psychologists, Social / Political Sciences, Teachers, Teachers / Academics, jobs.