Θέσεις Λειτουργών Πολεοδομίας – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 19, 2021
  • Apply Before: March 5, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12)

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και ειδικότερα του άρθρου 4(2)(β), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Νέου Πλαισίου Αδειοδότησης της Ανάπτυξης.
Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο. Ο εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνατό να τοποθετηθεί ή/ και μετατεθεί σε οποιαδήποτε επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

1. Καθήκοντα και ευθύνες
Ο/ η κάθε εργοδοτούμενος/ η ορισμένου χρόνου θα:
i. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται για την εξουσιοδότηση αναπτύξεων στη βάση του Νέου Πλαισίου Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, καθώς και την αξιολόγηση και διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με την πολεοδομική αδειοδότηση, γενικά. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις, ετοιμάζει σημειώματα, επιστολές, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων, σχετικών με την αδειοδότηση, προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται.
ii. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
iii. Συντονίζει, εποπτεύει, ελέγχει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει προσωπικό στον τομέα εργασιών του.
iv. Χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
v. Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.
vi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα προσόντα
i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
iii. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική.
iv. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στην αρχιτεκτονική ή σε σώμα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχο με αυτό του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στην αρχιτεκτονική σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
v. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
vi. Τριετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στην αρχιτεκτονική.
vii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση και να επισυναφθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

4. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

5. Σημειώσεις
5.1 Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, λαμβάνονται διαδοχικά υπόψη με την ακόλουθη προτεραιότητα τα πιο κάτω κριτήρια:
i. Διάρκεια ειδικής μεταπτυχιακής πείρας (στην αδειοδότηση της ανάπτυξης) (A/A 5 πίνακα).
ii. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (A/A 3 πίνακα).
iii. Βαθμός Πτυχίου το οποίο χρησιμοποιείται προς απόδειξη κατοχής του προσόντος στην παράγραφο 2 (iii) ανωτέρω (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία (A/A 2 πίνακα)).
iv. Βαθμός απολυτηρίου (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία. (A/A 1 πίνακα).
5.2. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
5.3. Πείρα στην αρχιτεκτονική είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών, δεν επιμετρείται.
5.4. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για έξι (6) μήνες ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι (6) μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής, σύμφωνα με το άρθρο 9(2) του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
5.5. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείπει ή πληρώνεται κενή θέση έναντι της οποίας έγινε η πρόσληψη ή η απόδοση του εργοδοτουμένου έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκής ή έχει διαπράξει αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο εργοδότης δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου, οπότε σε τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου όπου εφαρμόζονται, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης και την καταβλητέα αποζημίωση.
5.6. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως www.moi.gov.cy/tph. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά (σε ενιαίο αρχείο pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] όχι αργότερα από την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
5.7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, (αντίγραφο Απολυτηρίου, αντίγραφα Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Πτυχίου με βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκό Ποινικό Μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.λπ.) η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/ οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει, πέραν από τη χρονική διάρκεια, τη θέση την οποία κατείχε καθώς και τα καθήκοντα της θέσης. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από αντίγραφα αποδεικτικών για τα απαιτούμενα προσόντα ή την αξιολόγηση/ μοριοδότηση, τα αναγραφόμενα στην αίτηση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία, ή δεν θα μοριοδοτείται, αντίστοιχα.
5.8. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Κική Παπαναστασίου (τηλ. 22408250) ή με Email: [email protected]

 

 

 

294289

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Civil Engineers, Governmental / Europe / International Organizations, jobs.