Θέσεις Εργασίας – Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 28, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

α) Μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/ Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα Σχολεία της. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε3 με αρχικό ακάθαρτο μισθό €760,65.

β) Μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στα Σχολεία της. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακάς Ε2 με αρχικό ακάθαρτο μισθό €847,15.

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν είναι αυτά που προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τις 28 Αυγούστου 2020 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των θέσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23811510.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.