Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου

Job Overview

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο στην Ιατρική ή
  • Ειδίκευση στην Μικροβιολογία, ή Αιματολογία, ή Ορρολογία, ή Ανοσολογία, ή σε συναφή κλάδο με προυπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο τουλάχιστο 4 ετών.
  • Χρήση Η/Υ.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Μισθός:

3000 ευρω.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το CV σας στο ακόλουθο email: [email protected]

Apply for this job

Contact Us