Τεχνίτης Οχημάτων – Dickran Ouzounian & Co., Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: January 29, 2021
 • Apply Before: February 28, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Automotive
 • Company Dickran Ouzounian & Co., Ltd
Job Description

Η Εταιρεία ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ & ΣΙΑ ΛΤΔ, γενικοί αντιπρόσωποι των αυτοκινήτων TOYOTA στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για την θέση του Τεχνίτη Οχημάτων στο Τμήμα Συνεργείου στην Πάφο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια και επαγγελματισμό. Σημαντικές παραμέτρους αποτελούν, επίσης, η συνεργασία, η συμμόρφωση στους κανονισμούς της εταιρείας όπως και η θετική συμπεριφορά.

Κύρια καθήκοντα:

 • Συντήρηση & επισκευές οχημάτων.
 • Διάγνωση & επισκευή ηλεκτρικών συστημάτων.
 • Διάγνωση & επισκευή συστημάτων κλιματισμού.
 • Τοποθέτηση αξεσουάρ.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Γνώσεις χειρισμού διαγνωστικών μηχανήματων.
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση (μεγάλη χρονική περίοδο πείρας θα θεωρηθεί προσόν).
 • Κάτοχος πτυχίου σπουδών στο πεδίο τεχνίτης οχημάτων.
 • Κάτοχος άδειας επαγγέλματος από EMS.

Στο επιλεγμένο άτομο για την πιο πάνω θέση θα προσφερθεί ένα ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Εάν πιστεύετε ότι ταιριάζετε στη δική μας ομάδα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected] με τίτλο «Τεχνίτης Οχημάτων – Πάφου» το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πιο πάνω θέσης.

www.toyota.com.cy

282803

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Car Electricians, Car Engineers, Technicians, jobs.