Τεχνίτες για εργασίες καλουπιού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 19, 2019
  • Location cyprus, larnaca
  • Experience 5 Years
  • Industry for the position Construction
  • Company Lois Builders
Job Description

Η εταιρεία LOIS Builders μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και με εκτενή δραστηριότητα στο εξωτερικό, συνεχίζει την ανάπτυξη της, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σημαντικών έργων της αγοράς (οικοδομικά και τεχνικά έργα) τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών συμφερόντων. Η LOIS Builders, ενδυναμώνοντας τη παρουσία, διατηρώντας και βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στελέχωση από κατάλληλα και ικανά άτομα για την δημιουργία εξειδικευμένων συνεργιών, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση των πιο κάτω θέσεων :

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή καλουπιού.
  • Πολύ καλή κατανόηση κατασκευαστικών σχεδίων και προδιαγραφών.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Ιδιοκτησία εξοπλισμού και εργαστηρίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Σε αντίθετη περίπτωση θα καλύπτονται οι ανάγκες σε εξοπλισμό και χώρο εργασίας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22 778777 για περισσότερες πληροφορίες.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.