Τεχνικός Βαρέων Οχημάτων / Μηχανημάτων – Cyprus Trading Corporation Plc

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 22, 2020
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience 3 Years
 • Position Officer
 • Qualification Certificate
 • Gender Both
 • Industry for the position Automotive
 • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

Η CTC Automotive Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Τεχνικού Βαρέων Οχημάτων / Μηχανημάτων πλήρους απασχόλησης.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Αποτελεσματική επισκευή ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών προβλημάτων
 • Διάγνωση και εντοπισμός προβλημάτων με τη χρήση διαγνωστικών συσκευών
 • Ικανότητες επιδιόρθωσης βασικών μηχανικών προβλημάτων και προληπτικής συντήρησης
 • Ποιοτικός έλεγχος των εργασιών τις οποίες έχει διεκπεραιώσει και ενημέρωση του προϊστάμενου
 • Παροχή βοήθειας προς την ομάδα εξυπηρέτησης
 • Παροχή οδικής βοήθειας όπου είναι αναγκαίο
 • Μέριμνα για την προσωπική ασφάλεια καθώς και για την ασφάλεια των συναδέλφων
 • Συμμόρφωση με συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας & Υγείας
 • Αποτελεσματική και επαγγελματική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες
 • Διασφάλιση καθαρού και ευπαρουσίαστου χώρου εργασίας, προσεγμένη συμπεριφορά και προσωπική εμφάνιση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Δίπλωμα Τεχνικής Σχολής / πτυχίο στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ενθουσιασμός για τη δουλειά
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careers μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Car Electricians, Car Engineers, Electricians, jobs.