Τεχνικός Ταμειακών Συστημάτων / Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Job Overview

 • Position Other
 • Contact Person Γιώργος Αγγελίδης
 • Contact Email [email protected]

Αναζητούμε άτομο για να εργαστεί ως Τεχνικός Ταμειακών Συστημάτων (POS) , ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού πωλήσεων.

Αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση ταμειακού συστήματος (POS), λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές
 • Τεχνική Υποστήριξη προβλημάτων software ή hardware
 • Υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Windows
 • Αναβαθμίσεις συστημάτων
 • Τηλεφωνική και επιτόπου υποστήριξη πελατών
 • Εκπαίδευση νέων πελατών

Προσόντα:

 • Γνώσεις επιδιόρθωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Θετικός χαραχτήρας με θέληση για μάθηση
 • Δυνατότητα να μπορεί να αξιολογήσει, να κατηγοριοποιήσει και να επιλύσει βλάβες/προβλήματα
 • Δεξιότητα καλής επικοινωνίας με άλλα άτομα – συναδέλφους και πελάτες
 • Δίπλωμα Computer Science ή σε παρόμοιο κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Εμπειρία:

Τουλάχιστον 1 χρόνος εμπειρίας σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως προνόμιο 

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies