Τεχνικός – Συντηρητής – FFH FARMERS FRESH AND HEALTHY PRODUCTS LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 15, 2020
  • Location cyprus, larnaca
  • Experience 1 Year
  • Position Others
  • Qualification Certificate
  • Offered Salary 0 - €15,000
  • Gender Male
  • Industry for the position Food & Beverages
  • Contact Person Κoullis Phylactou
  • Company FFH FARMERS FRESH AND HEALTHY PRODUCTS LTD
Job Description

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στο τμήμα συντήρησης και επίβλεψης μηχανημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτηριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Ελέγχει,επισκευάζει και παρακολουθεί την συντήρηση του ηλεκτρολογικού,μηχανολογικού και κτηριακού εξοπλισμού του κτηρίου διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία και την άριστη κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Διασφαλίζει την ετοιμότητα και σωστή λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.