Τεχνικός Σύμβουλος Πελατών (Service Advisor)

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 6, 2019
 • Location cyprus, limassol
 • Experience 5 Years
 • Position Officer
 • Qualification Diploma
 • Gender Both
 • Industry for the position Automotive
 • Contact Person CiC service department
 • Company Cyprus Import Corporation Ltd
Job Description

H Κυπριακή Εταιρεία Εισαγωγών, γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο,  ζητεί να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Τεχνικού Σύμβουλου Πελατών (Service Advisor) με σκοπό την κάλυψη άμεσων αναγκών της για το συνεργείο επιβατικών αυτοκινήτων στην Λεμεσό.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διπλωμτούχος μηχανικός αυτοκινήτων (Automotive Engineer) ή Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή πείρα σε παρόμοια θέση.  Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκπαίδευσης για την θέση που θα καταλάβει.
 • Καλή γνώση υπολογιστών και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη.
 • Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Ωφελήματα/Οροι εργασίας:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22 691458 ή στην διεύθυνση Λεωφ. Καντάρας 65/67, 1027 Λευκωσία

 

 

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Car Engineers, Mechanical Engineers, jobs.