Τεχνικός Ηλεκτρονικών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 4, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Electrical/Electronic Manufacturing
  • Company TEXDESIGNS SECURITY AND AUTOMATIONS SYSTEMS LTD
Job Description

Η εταιρία TEXDESIGNS SECURITY AND AUTOMATIONS SYSTEMS LTD, ζητά για άμεση εργοδότηση 1 τεχνικό απόφοιτο τεχνικής σχολής στον κλαδο της Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών, για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 22253595.