ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Job Overview

Η εταιρεία J.C. Haggipavlou & Son ltd που ασχολείται με το εμπόριο φωτιστικών ειδών και τον σχεδιασμό φωτισμού, ζητά να εργοδοτήσει τεχνικό ο οποίος θα απασχολείται με θέματα ηλεκτρολογίας η ηλεκτρονικής σχετικά με την εγκατασταση, επιδιόρθωση και συναρμολόγηση φωτιστικών ειδών.

  • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος Γυμνάσιου η Τεχνικής Σχολής και με τριετή πείρα σε θέματα ηλεκτρολογίας η ηλεκτρονικής.
  • Προσφέρεται μισθός ανάλογα με την εμπειρία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22815888.

Apply for this job

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies