Τεχνικός Ηλεκτρογεννητριών – Generator Technician – Dynamo Motor Repairs Ltd

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: March 12, 2020
 • Location cyprus, larnaca
 • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
 • Contact Person Margarita Englezou
 • Company Dynamo Motor Repairs Ltd
Job Description

Η εταιρία Dynamo Motor Repairs Ltd με έδρα τη Λάρνακα ασχολείται με την πώληση, ενοικίαση, επιδιόρθωση συντήρηση ηλεκτρογεννητριών, ζητά για πλήρη απασχόληση Τεχνικό Ηλεκτρογεννητριών.

Καθήκοντα
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε ηλεκτρογεννήτριες, διάγνωση, επίλυση προβλημάτων καθώς και άλλων συναφών εργασιών που θα του αναθέτει η διεύθυνση της εταιρίας.

Προσόντα

 • Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδηγού
 • Κάτοχος άδειας  φορτηγού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Απολυτήριο στρατού
 • Σχετικό πτυχίο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρογεννήτριες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυναμισμός, Ευγένεια, Εχεμύθεια

Απολαβές
Αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσιών

Αιτήσεις
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 24638900.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 24633806

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με επιτυχείς υποψηφίους.


Dynamo Motor Repairs Ltd, based in Larnaca engaged in the sale, rental, repair and maintenance of power generators, is seeking to recruit full-time generator technician.

Responsibilities
The holder of the position will undertake the execution of all mechanical works on diesel generators, diagnosis, problem solving and other related tasks assigned to it by the management of the company.

Qualifications

 • Fluent command of the Greek and English language, both written and verbal.
 • Driver license
 • Truck Driver license holder will be considered as an advantage
 • Army discharge papers
 • A relevant degree will be considered as an advantage
 • Previous experience will be considered as an advantage
 • Clean criminal record
 • Pleasant and dynamic personality with excellent organisation and communication skills
 • Confidentiality, Good character

Earnings
Based on experience and qualifications is offered

Applications
All interested candidates should send their CVs to [email protected] or fax it to 24638900. For more information, please contact us at 24633806.

All applications will be treated in strictest confidence. Only successful applicants will be contacted.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Mechanical Engineers, Workers - Technicians, jobs.