Τεχνικός Εργοστασίου Παραγωγής – DOMOPLEX

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 5, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Building Materials
  • Company DOMOPLEX
Job Description

Η πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής δομικών πλεγμάτων DOMOPLEX LTD, ζητά να προσλάβει για κάλυψη των αναγκών της,  άτομο δραστήριο για τη θέση του Τεχνικού Εργοστασίου με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.

Καθήκοντα

  • Να προβαίνει σε επιδιόρθωση και προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων του εργοστασίου ώστε να διασφαλίζει την καλή και ακριβή λειτουργίας τους,
  • Να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται το στοκ εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων στην αποθήκη.

Προσόντα

  • Απόφοιτος Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας, χειρισμού μηχανημάτων όπως ηλεκτροκόλληση, τόρνος , φρέζα, , κλπ.

 

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος μισθός και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι,  παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 23 Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkatsiolides@domoplex.com.cy ή  στον αριθμό fax: 25723715.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.