Τεχνικός Χημείου

Job Overview

  • Industry Pharmaceuticals

Τεχνικός Χημείου

 

Η φαρμακευτική εταιρεία Delorbis Pharmaceuticals Ltd ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Χημείου.

 

Προσόντα

  • Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής ή Λυκείου
  • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

 

Καθήκοντα

  • Δειγματοληψία πρώτων υλών, τελικών προϊόντων και υλικών συσκευασίας.
  • Να γίνεται ανάνυση ταυτοποίησης με Raman ή FT-IR.
  • Να εφαρμόζει όλους τους κανόνες cGMP/GLP.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση hr@delorbispharma.eu μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2023, αναφέροντας τον κωδικό QCT-101 για την συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.

DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

www.delorbispharma.eu

Apply for this job
Company Information

Contact Us