Τεχνικός Αυτοματισμών – Piperaris Security Protection

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 19, 2020
 • Location cyprus, limassol
 • Industry for the position Security
 • Company Piperaris Security Protection
Job Description

Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής / αυτοματισμού
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • ΚΝΧ Partner θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση Δικτύων Δεδομένων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Εγκαταστάσεις σε συστήματα αυτοματισμών

 

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 03/07/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Electricians, jobs.