Τεχνικός

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 2, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Building Materials
  • Company Δήμος Αγίου Δομετίου
Job Description

Από το Δήμο Αγίου Δομετίου ζητούνται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης απασχόλησης Τεχνικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δομετίου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγίου Δομετίου σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο Θα αναγράφεται «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης απασχόλησης Τεχνικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δομετίου, στη διεύθυνση οδός Βασιλέως Παύλου 15, Άγιος Δομέτιος, μέχρι τη Δευτέρα 16/9/2019 στις 12μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη σειρά Εγγράφων Προσφορών χωρίς καμία χρέωση από το γραφεία του Δήμου.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Workers - Technicians, jobs.