Τεχνικοί Συνεργείου – A.I. MOTOKINISI LTD

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 4, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Mechanical or Automotive Engineering
  • Company A.I. MOTOKINISI LTD
Job Description

Με την ευκαιρία της δημιουργίας του νέου υπερσύγχρονου Porsche Service  Center  στη  Λεμεσό, η εταιρεία A. I. Motokinisi Limited ζητά για άμεση πρόσληψη στελέχη για την θέση:

Τεχνικοί Συνεργείου

Τα καθήκοντα των τεχνικών συνεργείου περιλαμβάνουν την καταγραφή τεχνικών παρατηρήσεων, διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών και συντονισμό με τον σύμβουλο πελατών του συνεργείου για αποπεράτωση των εργασιών σε προκαθορισμένα χρονικά όρια.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα Μηχανικής Αυτοκινήτων.
  • Εμπειρία σε συντήρηση αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων (premium brands).
  • Κατάρτιση στην τεχνολογία οχημάτων.
  • Εμπειρία στη μηχανική αυτοκινήτων και σε ηλεκτρονικές διαγνώσεις.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Προσφέρονται εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και πολύ καλό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15/6/2020 στο [email protected] και να αναφέρουν τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

PORSCHE CENTER CYPRUS
Μεγάρων 15, T.K.12773, CY 2032 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 77771911
www.porsche.com.cy

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Mechanical Engineers, jobs.