Ταμίες Καταστήματος – Cyprus Trading Corporation Plc

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Part Time
  • Post Date: April 15, 2021
  • Apply Before: May 20, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Experience Fresh
  • Position Officer
  • Gender Both
  • Industry for the position Retail stores
  • Company Cyprus Trading Corporation Plc
Job Description

 

Η εταιρεία Superhome Center (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, που δραστηριοποιείται στον τομέα του DIY με 6 συνολικά πολυκαταστήματα Παγκύπρια, ζητά να προσλάβει Ταμίες για την επαρχία Λευκωσίας.

 

Ευθύνες και Καθήκοντα:

•Άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου

•Διεκπεραίωση της συναλλαγής με τον πελάτη (κτύπημα και πληρωμή εμπορευμάτων)

•Καταμέτρηση του ταμείου στο τέλος της βάρδιας και διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν διαφορές, καθώς και ετοιμασία του σχετικού report

•Φροντίδα για γενική καθαριότητα και εικόνα του ταμείου

•Τήρηση των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας

•Διασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών

•Άριστη γνώση προϊόντων

•Διαχείριση παραπόνων και επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων. Παραπομπή στον Υπεύθυνο Ταμείων/ Βοηθό Υπεύθυνο Ταμείων εάν χρειαστεί

•Γνώση και σωστή τήρηση των κανονισμών και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας

•Γνώση και σωστή τήρηση των κανονισμών και διαδικασιών για πρόληψη κλοπών

•Υποστήριξη του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο

 

Απαραίτητα Προσόντα:

•Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•Ευχέρεια στη χρήση συστημάτων POS

•Δεξιότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών

•Ακεραιότητα χαρακτήρα

•Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση

•Οργανωτικές ικανότητες

•Ενθουσιασμός για τη δουλειά

•Ευχάριστη προσωπικότητα

•Ομαδικό πνεύμα

 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας http://superhome.com.cy/greek/καριερα μέχρι τις 20 Μαΐου 2021.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

304191

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Retail sales, jobs.