Ταμίες

Job Overview

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Πλήρης ή μερική απασχόληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Διαχείριση συναλλαγών με πελάτες με χρήση ταμείων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Ευχάριστη προσωπικότητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GOODYS BURGER HOUSE (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ: 70002625

Apply for this job

Contact Us

Subscribe to our newsletter