Συντηρητής και Χειριστής Μηχανημάτων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: November 3, 2017
 • Location cyprus, famagusta
 • Qualification Certificate
 • Industry for the position Mechanical or Industrial Engineering
 • Company Α.Σ. Πηλαβάκης Λτδ
Job Description

Η εταιρεία Α.Σ. Πηλαβάκης Λτδ που εδρεύει στο χωριό Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου και ασχολείται με τη συσκευασία πατατών για τη κυπριακή και ευρωπαϊκή αγορά, επιθυμεί να καλύψει την κάτωθι κενή θέση:

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος στον κλάδο Ηλεκτρολογίας / Μηχανολογίας ή άλλο ανάλογο κλάδο.
 • Γνώσεις ηλεκτρονικής και αυτοματισμού.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office).
 • Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected]

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Mechanical Engineers, jobs.