Συνδικαλιστικός Στέλεχος

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: September 11, 2019
 • Location cyprus, paphos
 • Qualification Bachelor Degree
 • Industry for the position Civic & Social Organization
 • Company ΔΕΟΚ
Job Description

Η ΔΕΟΚ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Συνδικαλιστικού Στελέχους με τοποθέτηση στο επαρχιακό γραφείο Πάφου.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: οικονομικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες, νομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης επιχειρήσεων.

ή

 • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 16 και πάνω.
 • Τριετής γενική εργασιακή πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επιπλέον

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που κατέχουν τα προσόντα θα παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση και σε συνέντευξη.

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Επισκέπτεται, οργανώνει, στηρίζει και επιλύει προβλήματα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Διαπραγματεύεται όρους απασχόλησης και συλλογικές συμβάσεις. Εκπροσωπεί την Οργάνωση σε τριμερή σώματα ή άλλους οργανισμούς.

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ/ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση εργασίας η οποία περιλαμβάνει εξαιρετικούς όρους και συνθήκες εργασίας.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.deok.org.cy/el/deok/theseis-ergasias μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22872194 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, Human Resources, International Relations / Economists, Lawyers, Social / Political Sciences, jobs.