Σύμβουλος Πωλήσεων για προϊόντα Καθαρισμού σε Βιομηχανικές Τροφίμων

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: February 11, 2019
 • Location cyprus, nicosia
 • Experience Fresh
 • Position Others
 • Qualification Bachelor Degree
 • Offered Salary €15,000 - €20,000
 • Industry for the position Chemicals
 • Contact Person ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΔΗΣ
 • Company G.P. MICHAELIDES & SONS AGENCIES LTD
Job Description

Η εταιρεία Γ.Π.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ) ΛΤΔ πρωτοπόρος στο Τομέα της Επαγγελματικής Υγιεινής ζητά να προσλάβει για άμεση εργοδότηση άτομο για την ακόλουθη θέση:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Καθήκοντα

 • Ανάπτυξη και υποστήριξη των πωλήσεων προϊόντων και εξοπλισμού καθαρισμού/απολύμανσης της Εταιρείας σε Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών τόσο σε Υφιστάμενους όσο και σε Νέους Πελάτες
 • Άμεση Επαφή με πελάτες και ανάπτυξη Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Δημιουργία Νέων Πελατών
 • Συνεχής Παρακολούθηση ανταγωνισμού και Τάσεων της Αγοράς

Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στο κλάδο της Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Οργανωτικές / Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Προηγούμενη πείρα σε πωλήσεις θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Ευχέρεια στην Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Λογισμικών MS Office
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Απολαβές

Στο κατάλληλο άτομο θα προσφερθεί μισθός (βάση προσόντων), 13ος μισθός, Bonus βάση προκαθορισμένων στόχων, Ταμείο Προνοίας, Εταιρικό Όχημα και Τηλέφωνο (για τις ανάγκες της εργασίας μόνο)

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 28/2/2019 να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού